Kifejezések és Felhasználási feltételek

Ezt a weboldalt ("webhely") a norvég Ås Triaba.com ("Triaba") üzemelteti. Panel ("Panel") a Triaba online felnőtt fogyasztói panelt jelenti.

Felhasználási feltételek Paneltagsághoz, Felmérési részvételhez és Szolgáltatások használatához.

 

Használat. Az egyének ezt a weboldalt kizárólag az itt található Általános Szerződési Feltételek alapján használhatják személyes és nem kereskedelmi céljaikra. Minden más felhasználás tilos. A testületbe való belépés és tagság mindig ingyenes. A testületben való részvétel mindig szabadon választható. Az egyének bármikor leiratkozhatnak a panelről térítési díj vagy kötelezettség nélkül.

 
Adatvédelmi irányelvek. A Triaba komolyan veszi mindenki személyes adatainak védelmét. További tájékoztatást kap az öntől begyűjtött adatok felhasználásáról, ha elolvassa az "Adatvédelmi irányelveinket".
 
Jogosultság a tagságra. A Triaba Panel nyitva áll a 15 éves vagy annál idősebb személyek számára, akik azon országok egyikében rendelkeznek állandó lakóhellyel, ahol nekünk felmérési paneleink vannak. A tagság egy bizonyos személyhez köthető, aki egy egyedi e-mail címmel rendelkezik. Egy és ugyanaz a személy többször nem jelenhetik meg tagként (például több identitás alatt) a Triaba panelen. 
Hogyan lehet a testület tagjává válni. Noha a webhely bizonyos tartalma névtelen online látogatók számára elérhető, más szolgáltatások és tartalmak használata a testület tagjainak van fenntartva. Ha valaki taggá akar válni, akkor valódi információkat kell megadnia a regisztrációnál a panelbe, és nem használhat álneveket vagy más eszközöket valódi személyazonosságának elfedésére. Ha valaki a regisztráció során olyan lényegesen releváns információt szolgáltat, amely hamisnak, pontatlannak, nem aktuálisnak vagy hiányosnak bizonyul, vagy a Triaba és / vagy annak egyik képviselője megalapozottan feltételezi, hogy az ilyen információ hamis, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos, a Triaba és / vagy annak meghatalmazott képviselője jogában áll megszüntetni az egyén tagságát és megtagadhatják a weboldalhoz való minden jelenlegi vagy jövőbeli hozzáférését, illetve annak használatát, és - saját belátása szerint – bejelenthetik, hogy az összes addig felhalmozott jutalom, vagy olyan díjak, amelyek az egyén számára egyébként hitelesek, semmisnek tekintendők. 
 
A panel tagságának kezdeményezése és fenntartása. Annak érdekében, hogy beléphessen a tagok területére a Triaba panelen, önnek a regisztráció során egy felhasználónevet kell választania. Egy jelszót küldünk önnek e-mailben. Ön felelős a jelszavának biztonságáért, és kizárólag ennek a jelszónak használatáért vagy jogosulatlan használátáért . 
 
 
A meghívások gyakorisága és a Triaba panel tagjai részvétele a felméréseken. Az online profiljukban szereplő személyes információikban a panel tagjai megjelölhetik a felmérések maximális számát, amennyit egy hónap alatt szeretnének elvégezni. A panel tagjai megkaphatják a felmérések számának elvégzését gyakran az általuk megadott kvótákig, vagy a panel tagjai esetleg egyáltalán nem kapnak meghívást a felmérésre. Egy adott felmérés kitöltése után a testület tagjai esetleg néhány napnyi kiesést észlelhetnek, mielőtt újabb felmérési meghívást kapnának. Bár igyekszünk, hogy az egyes paneltagnak a felmérési meghívókat gyakran a kívánt gyakorisággal küldjük el, különféle tényezők miatt előfordulhat, hogy egy adott panel tagja nem kap olyan sok felhívást a felmérésekben való részvételre, amennyit szeretne. Vegye figyelembe, hogy a Triaba és a CINT / OpinionHUB nem köteles önnek semmiféle konkrét vagy minimális számú felmérési meghívást felajánlani. 
 
Mindaddig, amíg a panel tagjai jó állapotban tartják számlájukat (azaz frissülnek a profilinformációk, elérik a felkérések számának ésszerű részvételi szintjét stb.), addig a megkeresett pénzösszeg lejárati ideje meg van tartva. A pontok akkor válnak inaktívvá a számlán, ha a panelista egy bizonyos ideig nem volt aktív. A pontok bejegyzése továbbra is fennáll, csak nem jelennek meg a mérlegben. A pontok újraaktiválásához önnek egy e-mailt kell küldenie a support(at)triaba.com webhelyre. Ha ön hosszabb ideig nem volt aktív, akkor valószínűleg törölve van a panelen az ön regisztrációja.
 
Jogosulatlan használat. Az egyén nem használhat semmilyen technológiai eszközt, például spidert, robotot vagy más automatizált adatbányászati technikát a webhelyen elérhető tartalmak katalogizálására, letöltésére, tárolására vagy más módon történő reprodukálására vagy terjesztésére. Szintén nem megengedett, hogy az egyén manipulálja a weboldalon végzett bármely panel, közvélemény-kutatás, felmérés vagy nyereményjáték eredményeit, vagy bármely olyan tevékenység összefüggésében, amelyet a panel tagsága eredményeként végeznek. Ön nem tehet semmilyen intézkedést, hogy zavarja a webhelyet vagy bármely más felhasználót a webhelyen, ideértve korlátozás nélkül a webhely túlterhelését, ""áradását"", ""e-mail bombázását"" vagy ""összeomlását"". Nem küldhet kéretlen e-maileket, beleértve reklámokat és / vagy termékek vagy szolgáltatások hirdetéseit. Nem korlátozhatja a webhely egyes részeit egy másik webhelyen, vagy nem változtathatja meg a webhely megjelenését. A Triaba teljes mértékben együttmüködik minden rendészeti hatósággal vagy bírósági szervvel az alkalmazandó törvény keretein belül, amelyben arra kérik vagy utasítják a Triabát, hogy hozza nyilvánosságra az ilyen információkat vagy anyagokat kiküldõ személyeket.
 
A profil frissítése. A Triaba panel tagjai vállalják, hogy haladéktalanul frissítik a személyes és egyéb adataikban bekövetkező bármilyen változást, ideértve, de nem kizárólag a nevet, a levelezési címet, a telefonszámot, az e-mail címet és a demográfiai információkat a profilszakaszukban, miután tagként bejelentkeztek.

 
Inaktivitás és a Triaba fiók megszüntetése. Ha egy tag egy meghatározott hosszabb ideig nem vesz részt semmilyen felmérésben, a Triaba - saját belátása szerint – előzetes értesítés nélkül felmondhatja tagságát. A értesítés nélküli felmondás egyéb okai között szerepel, de nem korlátozódnak ezekre, a nem megfelelő vagy hamis kérdőívre adott válaszok, valamint az, hogy a testület tagjának nem kézbesíthető e-mail a címére vagy postaládája tele van többszöri megkeresési kísérlettel. Ezenkívül a Triaba saját belátása szerint bármilyen más tényt vagy feltételt megfelelőnek tekinthet a tagság megszüntetésére. A tagság megszűnése után a volt paneltag nem kap felkérést, hogy paneltagként részt vegyen a felmérésekben. A Triaba saját belátása szerint közölheti vagy nem közölheti a panel tagjával a felmondást. Habár a panel tagja nem kap felmérési meghívást, vagy valamilyen más módon, úgy sejti, hogy tagsága megszűnt a panelben, akkor kapcsolatba léphet a Triabával, a webhely "Kapcsolat" gombon az elérhetőségi adatok felhasználásával. Általában azokban az esetekben, amikor a megszűnés inaktivitás miatt következik be, a fennmaradó jutalmakat (azaz ha a beváltási küszöbszintek meghaladják) 90 napig igényelhetik a felmondás időpontjától. Ezen időszak után lejár az egyén azon joga, hogy jutalmat igényeljen. A tagság feltételeként ezáltal lemond és elenged minden olyan követelést, amely a Triaba és leányvállalatai ellen az ilyen tagság megszűnéséből vagy azzal összefüggésben merül fel, vagy jutalmak lejáratához jár.
 
Kommunikáció a panelisták és a Triaba között. A paneltaggá válásával az egyén vállalja, hogy e-maileket kap a nevünkben, amelyek felkérik olyan felmérésekben való részvételre, amelyek valószínűleg megegyeznek a regisztrációjánál feltüntetett tapasztalatokkal és háttérrel. Az összes felmérésben való részvétel mindig önkéntes. Időről időre e-mail hírleveleket küldhetünk önnek a releváns panel- vagy vállalati hírekkel kapcsolatban is. E-mail linkek fel vannak tüntetve a webhelyen, így bármilyen kérdésével vagy aggályával közvetlenül kapcsolatba léphet velünk. Minden beérkezett e-mailt külön-külön elolvasunk és megválaszolunk; kérjük, várjon legfeljebb 2-6 munkanapot, hogy kapcsolatba lépjünk önnel. 
 
A tagság megszüntetése. Ha ön úgy dönt, akkor bármikor felmondhatja tagságát a panelben költség vagy kötelezettség nélkül. A tag egyszerűen bejelentkezik, és a leiratkozáshoz a ""regisztráció visszavonása"" linkre kattint. Vegye figyelembe, hogy az összes felhalmozott pontot nem lehet átutalni vagy kifizetni, és ezek véglegesen törlődnek. 
 
Szellemi tulajdon. A webhely összes oldala és tartalma, valamint a kapcsolódó felmérések, ideértve, de nem kizárólagosan, a szöveget, grafikát, hangot, videót, fényképeket, felméréseket, logókat vagy más anyagokat a Triaba és annak szerzői jogi tulajdonosainak szellemi tulajdona vagy használatra engedélyezett, üzleti partnerek és leányvállalatok, ideértve az abban szereplő összes védjegyet, szolgáltatási védjegyet, szerzői jogokat, szabadalmakat és üzleti titkokat. A Triaba előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem módosíthatók, nem másolhatók, sokszorosíthatók, nem hozhatók létre származékos munkák, nem tehetik közzé, nem jeleníthetik meg, nem tölthetők le, nem helyezhetők át, nem továbbíthatók és nem terjeszthetők ezen a weboldalon.

 
Nyilatkozat a felelőség visszautasításáról. A webhelyet, beleértve az összes olyan tartalmat vagy szolgáltatást, amelyet a webhelyen elérhetővé tettek, vagy amelyek a webhelyen hozzáférhetők, olyannak kell tartani ""amilyen"". A törvény által megengedett mértékben a Triaba semmiféle nyilatkozatot vagy garanciát nem vállal a webhely tartalmára vonatkozóan. Ezenkívül a Triaba elutasít minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, ideértve, korlátozás nélkül, a jogsértés elmaradását, a jogcím forgalmazhatóságát vagy az adott célra való alkalmasságot. A Triaba nem garantálja, hogy a webhely funkciói, vagy az abban található anyagok vagy tartalmak folyamatosan vagy hibátlanul működnek, hogy a hibákat kijavítják vagy hogy a webhely vagy az azt létrehozó szerver kijavításra kerül, vagy hogy a webhely vagy a kiszolgáló, amely azt elérhetővé teszi, mentes a vírusoktól vagy más káros komponensektől. A Triaba semmilyen esetben nem vállal felelősséget a károkozás, a szerződés, a szigorú felelősség vagy más jogi vagy méltányos elmélet alapján az elveszett nyereségért, az elveszett adatokért, az elveszett lehetőségekért, a fedezet költségeiért, példaértékű, büntetőjogi, személyi sérülés / jogellenes halál, különleges esetleges , közvetett vagy más következményes károkért, amelyek mindegyikét a felek megállapodása alapján kizárják, függetlenül attól, hogy valamelyik felet értesítették-e az ilyen károk lehetőségéről. 
 
Változtatások. A webhelyen közzétett összes információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat. Ez magában foglalja a panellel kapcsolatos összes szempontot, ideértve, de nem kizárólag, a pénzváltási küszöb, a készpénzértékek és a fizetési feltételek részleteit. Ezenkívül ezek az Általános Szerződési Feltételek előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatók. Az ilyen módosításokat a weboldalon való közzétételével hajtjuk végre, és azoknak, akiket a weboldal feltételei érintnek, rendszeresen ellenőrizniük kell a weboldal tartalmát a változások figyelemmel kísérése érdekében.
 
Kártalanítás . Ön egyetért azzal, hogy kártalanítja, megvédi és nem tartja vétkesnek a Triabát, annak alkalmazottait, igazgatóit, tisztségviselőit és képviselőit a harmadik felek részéről támasztott követelések, kötelezettségek vagy költségekkel szemben, ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket is, vagy ha ezek a jelen feltételek és az alkalmazandó törvény bármely megsértésével kapcsolatosak.
Korlátolt felelősség. A Triaba semmilyen esetben sem felelős a webhely tagjai, az ügyfelek vagy mások által elszenvedett haszon, goodwill vagy egyéb speciális vagy következményes károkért, amelyek a Triaba e megállapodás szerinti teljesítésének vagy nem teljesítésének következményei lehetnek, függetlenül attól, hogy lehetőség volt-e vagy sem az ilyen károk összegét a Triaba elé terjeszteni, vagy ezeket a Triaba ésszerűen előre láthatta volna. A Triaba nem vállal felelősséget és nem felel, a válaszadó pedig lemond bármilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, különleges vagy következményes kárról, vagy veszteségről, amelyek miatt az bekövetkezett a panel tagjai számára kínált felmérésekben való részvétel vagy veszteség, közvetlen vagy közvetett, véletlenszerű, különleges vagy következményes kárából áll, vagy a webhelyen vagy azon keresztül nyújtott információk, szolgáltatások vagy áruk használatára vagy felhasználására, kivéve, ha ezt a felelősséget a törvény előírja. A webhely minden felhasználója elismeri továbbá, hogy a Triaba sem támogatja a reklámok vagy a partneri weboldalak tartalmát, nem vállal felelősséget a benne található anyagok pontosságáért, vagy az azokból eredő harmadik felek szellemi tulajdonjogának megsértéséért, illetve csalásért vagy más a bűncselekmény elősegítéséért. 
 
 
A törvények általános betartása. Minden személynek be kell tartania az összes alkalmazandó törvényt, szabályt, utasítást és rendeletet, amely a webhely használatával kapcsolatos.
 
Figyelmeztetés. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában, az alábbiakban előírt értesítéseket e-mailben kell megküldeni a megfelelő e-mail címre a Támogatás gomb alatt (a Triaba esetében), vagy arra az e-mail címre, amelyet az egyén a Triaba részére megadott személyes információi profiljában (az egyén esetében), vagy a másik fél által megjelölt címre. Az értesítést az e-mail elküldése után 24 órán belül kézbesítettnek kell tekinteni, kivéve, ha a küldő felet értesítik, hogy az e-mail cím érvénytelen. Alternatív megoldásként a Triaba személyes értesítést küld hitelesített levélben, ha a postai cím ismert, a postai költség előre ki van fizetve és a visszaigazolás a Triaba részére a regisztráció során megadott címre történik. Ebben az esetben a figyelmeztetést a kiküldés napjától számított harmadik napon kell érvényesnek tekinteni.
 
Döntőbíráskodás. A jelen Megállapodásból származó vagy azzal kapcsolatos vitákat vagy követeléseket jogerős érvényű döntőbírósági eljárás útján kell megoldani, a kereskedelmi döntőbíráskodás általánosan elfogadott elveinek megfelelően. Az ilyen vitákat vagy igényeket egyénileg kell lefolytatni, és azokat döntőbírósági eljárás során nem lehet konszolidálni más felek igényeivel vagy vitáival. A döntőbírósági eljárást Oslóban (Norvégia) kell lefolytatni, és a döntőbírósági ítéletet bármely joghatósággal rendelkező bíróság meghozhatja. A magánszemély vagy a Triaba bármilyen ideiglenes vagy előzetes mentességet kérhet az illetékes oslói bíróságtól az egyén vagy a Triaba jogainak vagy vagyonának védelméhez, amíg a döntőbírósági eljárás befejeződik. 
 
Elválaszthatóság. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik részét az illetékes bíróság bármelyike érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés hatástalan, de a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely más részét nem érinti. 
 
Általános. Ezeket a feltételeket minden tekintetben a norvég törvények szabályozzák anélkül, hogy az adott országban hatályba léphetnének a jogszabályok kollízióit illetően. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyikét érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tekintik, akkor ezt a rendelkezést törölni kell és a fennmaradó rendelkezéseket végre kell hajtani. A címsorok csak hivatkozási célokat szolgálnak, és semmilyen módon nem határozzák meg, nem korlátozzák, értelmezik vagy írják le az ilyen szakasz alkalmazási körét vagy terjedelmét. Az ön vagy mások által elkövetett jogsértés minket nem old fel a későbbi vagy hasonló jogsértésekkel kapcsolatos cselekvési jogunktól. Ez a dokumentum kimutatja a teljes egyetértést köztünk a szerződés tárgyában.
 
Kérdések. Ha kérdése van a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot írásban posta útján : Triaba Panel, c / o Frode Lorentzen, Lyngveien 2b, 1433 Ås, Norvégia vagy e-mailben: support (at) triaba.com"
 
Vegyen részt a felmérésekben (a Cint.com használati feltételei alapján):
Amikor ön meghívást kap egy olyan felmérésben való részvételre, amely az ön profil adatai alapján történik. Nagyon méltányolt az ön részvétele a felmérésben. Szeretnénk tájékoztatni önt a felmérésben való részvételét szabályozó feltételekről. Az egyes felmérés részvételi feltételei (a továbbiakban: "Feltételek") a Triabával kötött megállapodása mellett érvényesek, valamint az egyes felmérésekre adott esetben alkalmazandó különös feltételek is. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az ön folyamatos részvétele egy felmérésben azt jelenti, hogy ön elfogadja ezeket a feltételeket, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplőket. Ha nem ért egyet vagy nem rendelkezik a megfelelő jogi felhatalmazással a jelen feltételek vagy azoknak bármely részének megkötésére, kérjük, ne vegyen részt a felmérésben.

A felmérésben való részvétel feltételei
A felmérésben való részvétellel és a felmérési weboldal használatával kapcsolatban ön beleegyezik abba, hogy betartja ezeket a feltételeket, valamint a részvétellel kapcsolatos egyéb feltételeket, ideértve az ön és a paneltulajdonos közötti megállapodást. Az ön felmérésben való részvételének és a felmérési webhely használatának meg kell felelnie a vonatkozó törvényeknek. 
A felmérésben való részvétellel ön vállalja, hogy mindenkor valós, pontos, aktuális és teljes információt szolgáltat önmagáról, amikor erre felkérik. Ha olyan információt szolgáltat, amely valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos, vagy megalapozottan feltételezhető, hogy az információ valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos, akkor ön nem jogosult a felmérésre, és következésképpen nem kap megszerzett pontokat vagy bármilyen jutalmat a részvételéért. Ezenkívül a paneltulajdonos felmondhatja az ön tagsági fiókját, megtagadhatja a felmérésekben (vagy annak bármely részében) a jelenlegi vagy jövőbeli részvételét. 
Felmérés gyorsasága  
Ellenőrzési és biztonsági okokból a felmérésnek becsült időkerete lehet, amelyben a felmérést be kell fejezni. Ha ön egy olyan időszakban tölti ki a felmérést, amely nem esik a becsült időkeretbe, akkor úgy tekinthető, hogy ön nem végezte el a felmérést, és következésképpen nem kaphat semmilyen jutalmat a részvételéért. Ezen felül a paneltulajdonos felmondhatja az ön tagságát.

Ellenőrzö kérdések
Egy felmérés többször is tartalmazhat ugyanazokat vagy hasonló kérdéseket, vagy megkövetelheti, hogy ön válasszon egy konkrét választ (úgynevezett vörös heringkérdések) annak biztosítása érdekében, hogy ön valóban megbízható és / vagy gondosan elolvasta az felmérés összes kérdését. Ha az ilyen jellegű kérdésekre adott válaszai azt mutatják, hogy ön nem megbízható és / vagy nem olvasta el gondosan a felmérés összes kérdését, akkor ön nem jogosult a felmérésre, és következésképpen nem kap semmilyen jutalmat a részvételéért.Ezenkívül az ön tagsága megszüntethető és fiókja törölhető.

 
Nyitott kérdések
A felmérés tartalmazhat egy olyan szakaszt, amely megköveteli, hogy a válaszokat írásban töltse ki (ahelyett, hogy választana a kidolgozott válaszokból). Ha úgy ítéljük meg, hogy a nyitott végű kérdésre az adott válasz helytelen kifejezést tartalmaz, amely nem megfelelő, vagy irreleváns a kérdéshez képest, akkor ön nem jogosult a felmérésre, és következésképpen nem kap jutalmat a részvételéért. Ezenkívül tagságát megszüntethetjük és fiókját törölhetjük. 

Az ön viselkedése
A felmérésben való részvétellel vagy a felmérési webhely használatával ön vállalja:

(i) hogy nem zavarja, nem akadályozza a szolgáltatás vagy a felmérés helyének biztonságát, vagy egyéb módon nem él vissza azzal, sem a hozzáférhető felmérés webhelyén, vagy a kapcsolt vagy összekötött oldalakon keresztül;

(ii) nem zavarhatja a felmérést vagy a felmérés vagy más kapcsolt vagy összekapcsolt oldalak bármelyik felhasználójának élvezetét;

(iii) nem tölt fel, nem küld vagy más módon nem továbbít vírusokat vagy más káros, romboló vagy bomlasztó fájlokat, számítógépes programokat vagy kódokat a felmérésen keresztül vagy a felmérés helyén, vagy annak ideje alatt;

(iv) nem használhatja vagy nem kísérelheti meg felhasználni más felhasználó fiókját, szolgáltatását vagy rendszerét engedély nélkül, vagy nem hozhat létre vagy használhat hamis személyazonosságot a felmérésben vagy a felmérési oldalon;

(v) nem továbbít semmilyen spam-ot, hírláncot, levélszemlét vagy bármilyen más kéretlen vagy tömeges e-maileket a felmérésben vagy a felmérés helyén vagy annak útján; és

(vi) nem kísérel meg jogtalan hozzáférést szerezni a felméréshez vagy a felmérési helyhez, vagy a felmérés helyének olyan részeihez, amelyek általánosan nem hozzáférhetők.

 
Ezenkívül ön egyetért azzal, hogy kizárólag ön felelős a fiókjába vagy a számlájára elvégzett vagy továbbított tevékenységekért és kommunikációkért, valamint hogy ön betartja az összes alkalmazandó törvényt, amely a felmérésre vagy a felmérés helyén történő felhasználásaira vagy tevékenységeire vonatkozik.
Felfüggesztés
Az ön hozzáférése a felméréshez vagy a felmérési oldalhoz bármikor felfüggeszthető vagy leállítható, ha ön nem tartja be a jelen feltételeket vagy a részvételre vonatkozó egyéb feltételeket, vagy abban az esetben, ha ön részt vesz a felmérésben vagy a felmérés helyét jogellenes módon vagy más módon használja, amely káros lehet nekünk, a paneltulajdonosnak, a felmérés tulajdonosának vagy bármely más harmadik félnek.

 
Szellemi tulajdon
Eltérő rendelkezés hiányában az összes anyagra, beleértve - korlátozás nélkül - az összes fogalmat, szöveget, terveket, grafikákat, rajzokat, fényképeket, videóklippeket, zenét és hangokat, valamint a felmérésben és / vagy a felmérési webhelyre és annak kiválasztására és megszervezésére (együttesen a „Tartalomra”) szellemi tulajdonjogok vonatkoznak, ideértve a szerzői jogokat, a védjegyeket és a szabadalmakat, vagy azt a jogot, hogy a világ bármely pontján regisztrálást kérjenek az általunk birtokolt vagy engedéllyel rendelkezők, leányvállalataink, a felmérés tulajdonosa vagy más harmadik felek, akik az ilyen szellemi tulajdon megfelelő tulajdonosai. 
Ön nem kap engedélyt a Tartalom használatára vagy reprodukciójára, és a benne foglalt szellemi tulajdonjogokat kifejezetten fenntartjuk. Nincs engedélye a Tartalom vagy a Tartalom tárgyának felhasználására, feltárására, letöltésére, másolására, terjesztésére vagy sokszorosítására (ideértve a bármely weboldalra, közösségi médiára vagy blogra történő feladást is), és az abban szereplő szellemi tulajdonjogokat kifejezetten fenntartjuk. Felhívjuk a figyelmét, hogy jogi lépéseket tehetünk abban az esetben, ha a Tartalom bármilyen jogosulatlan felhasználása visszavezethető önre."
A felmérésben ön csak akkor vehet részt és a felmérési oldalt csak olyan módon használhatja, amely sem a mi sem valaki más szellemi tulajdonjogait nem sérti.
A pontozáson alapuló ösztönző programok politikája  
A pontok megszerzéséhez önnek sikeresen teljesítenie kell a felmérésben való részvételét. Nincs szükség semmilyen vásárlásra.

 
A megszerezhető pontok számát a felmérés elején adjuk meg. Felhívjuk a figyelmét, hogy ön felelős minden adóért vagy illetékért, amelyek a kibocsátott vagy beváltott pontokból származhatnak. Semmilyen módon nem vállalunk felelősséget semmilyen adókövetkezményért vagy illetékért, amelyek a kibocsátott vagy visszaváltott pontokból vagy ösztönzőkből származhatnak.
Az ön részvétele a felmérésben felfüggeszthető, megváltoztatható vagy megszüntethető, és a megszerzett pontok vagy jutalmak visszavonhatók vagy felfüggeszthetők, ha az ön részéről bármilyen visszaélés vagy bármilyen szabályzat, rendelet, szerződéses feltételek megsértése, vagy téves félrevezetés történik. Ilyen körülmények között nem vállalunk ön előtt semmilyen felelősséget.

 
A felelősség visszautasítása
Ön kifejezetten egyetért azzal, hogy a felmérésben való részvétel, valamint a felmérési webhely használata és böngészése az ön kizárólagos kockázata. Az alkalmazandó törvények által megengedett mértékben, mi, az ügyfeleink, leányvállalataink vagy más harmadik felek, valamint mi és azok igazgatói, tisztviselői, alkalmazottai, képviselői, ügynökei, harmadik felek tartalomszolgáltatói és engedélyesei nem vállalunk semmiféle garanciát, kifejezett, hallgatólagos vagy törvényben előírt, ideértve a forgalmazhatóságot, az adott célra való alkalmasságot is, hogy a felmérésben való részvétel vagy a felmérés helyének használata megszakítás nélküli vagy hibamentes, a felmérésben való részvételével elért eredmények tekintetében a felmérési webhely, az abban nyújtott szolgáltatások használata, vagy bármilyen információ, illetve a felmérésen vagy felmérési webhelyen nyújtott szolgáltatások pontossága, megbízhatósága vagy tartalma, kivéve ha a jelen feltételekben kifejezetten meghatározott módon nincsenek feltüntetve.

A felelősség korlátozása
AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGERŐSÍTVE KAPCSOLATOKKAL, HARMADIK FELEKKEL, VAGY IRÁNYÍTÓKKAL, A TISZTVISELŐK, RÉSZVÉNYEZŐK, MUNKAVÁLLALÓK, KÉPVISELŐK, VÁLLALKOZÓK, SZERZŐDŐK VAGY KIJELENTŐK NEM KÖTELEZETTEK A MEGÁLLAPODÁSRA ÖNNEL, BELEÉRTVE ÉS KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, NEM FELELŐSEK SEMMILYEN EHEZ A MEGÁLLAPODÁSHOZ KÖTHETŐ KÉRDÉSEKÉRT, KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN, SAJÁTOS, BÜNTETŐ, ESETLEGES, PÉLDÁS, ELRETTENTŐ VAGY BEKÖVETKEZHETŐ KÁROKÉRT, VESZTESÉGEKÉRT VAGY HASZNOKÉRT, VÁRHATÓ MEGTAKARÍTOTT BETÉTEK ELVESZTÉSÉÉRT VAGY BÁRMILYEN MÁS KÖZVETETT KÁROKÉRT TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY AZ ILYEN KÁROK ESETLEGES ELŐFORDULÁSÁRA FIGYELMEZTETVE VOLTUNK-E VAGY SEM.

A felelősség korlátozása és a felelősség kizárása a jelen Feltételekben a cselekmény formájától függetlenül alkalmazandó, legyen az a szerződésben, jótállásban, bűncselekményben, szabálysértésben, szigorú felelősségben, hanyagságban vagy egyéb károkozásban, és érvényes egy alapvető jogsértés vagy jogsértések esetében vagy a szerződés alapvető céljainak vagy a kizárólagos jóvátétel elmulasztása esetében.

Kártalanítás
Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvéd minket és társult vállalkozásainkat, hirdetőinket és más harmadik feleinket, ideértve az igazgatókat, tisztviselőket, részvényeseket, munkavállalókat, képviselőket, vállalkozókat, kapcsolt vállalkozásokat, utódjainkat vagy megbízottjainkat, nem hibáztatja bármilyen károkért, költségért, bármilyen típusú kötelezettségek és veszteségek keletkezéséért (ideértve a jogi díjakat is), amelyek egy harmadik fél követeléséből adódnak, amelyek az önnek a felmérésben való részvételével vagy a felmérési hely használatával kapcsolatosak, vagy a nekünk vagy egy kijelölt harmadik félnek benyújtott beadványok miatt, vagy a jelen feltételek megsértése miatt keletkeztek, amennyiben az ilyen károkat, költségeket, felelősségeket és veszteségeket ön okozta.

A weboldal megváltoztatásának és ellenőrzésének joga
A felmérési webhely tartalma előzetes értesítés nélkül megváltoztatható, korlátozható vagy megszüntethető. 

Szétválaszthatóság és hozzárendelés  
Ha bármilyen okból a bíróságok bármelyik rendelkezést vagy kikötést érvénytelennek, megtámadhatónak vagy más módon végrehajthatatlannak ítélik meg, akkor ezt a feltételt vagy rendelkezést el lehet különíteni a jelen Feltételek fennmaradó részétől. A Feltételek fennmaradó részét úgy kell értelmezni, hogy a végrehajthatatlan kifejezésre nem vonatkoznak. 
Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül ön nem ruházhatja át ezeket a feltételeket, amelyek kizárólagos belátásunk szerint visszatarthatók. Ön beleegyezik abba, hogy ezeket a feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül átruházhatjuk."