Uslovi i odredbe korišćenja

Ovaj veb-sajt („Sajt“) se održava od strane Triaba.com u Åsu u Norveškoj („Triaba“). Panel („Panel“) odnosi se na Triaba online potrošački panel za odrasle.

 

Korišćenje. Pojedinci mogu koristiti ovu stranicu isključivo na osnovu Uslova i odredbi za korišćenje koji se nalaze ovde za svoje lične i nekomercijalne svrhe. Svaka druga upotreba je zabranjena. Postati i biti član Panela uvek je besplatno. Učešće u aktivitetima Panela je uvek opciono. Pojedinci se mogu odjaviti sa Panela u bilo kojem trenutku bez naknade ili obaveze.

Politika privatnosti . Triaba ozbiljno shvata sva pitanja koja se tiču privatnosti. Za više informacija o tome kako koristimo informacije prikupljene od tebe, pregledaj našu „Politiku privatnosti“.

Pravo na članstvo. Triaba Panel je otvoren za pojedince koji su stariji od 15 godina i stanovnici su jedne od zemalja gde imamo anketne panele. Članstvo je specifično za jednu osobu sa jedinstvenom imejl adresom. Osoba se ne može pojaviti kao član više puta (npr. Pod višestrukim identitetima) unutar Triaba Panela.

Postanite član Panela. Dok je neki sadržaj Sajta dostupan anonimnim posetiocima, drugi servisi i sadržaji mogu biti ograničeni na upotrebu od strane korisnika Panela. Da bi postao član, pojedinac mora da pruži istinite informacije pri registraciji na Panel i ne sme da koristi alijase ili druga imena da prikrije svoj pravi identitet. Ako pojedinac tokom registracije dostavi neke materijalno relevantne informacije koje se pokažu netačnim, nepreciznim, nisu razumno aktuelne ili potpune, ili Triaba i/ili jedan od njihovih agenata ima razumne osnove da sumnja da su takve informacije netačne, neprecizne, nisu razumno aktuelne ili potpune, Triaba i/ili njivohi autorizovani agenti imaju pravo da prekinu članstvo pojedinca i otkažu bilo koji trenutni ili budući pristup ili korišćenje Sajta, i takođe mogu, po sopstvenom nahođenju, da objave da sve akumulirane nagrade ili nagrade u bilo kom iznosu koje bi se pojedincu mogle priznati, da se smatraju nevažećim.

Iniciranje i održavanje članstva na Panelu. Da bi se pristupilo članskom prostoru Triaba Panela, svakom panelisti će se tokom registracije zahtevati podešavanje korisničkom imena. Lozinka će biti poslana preko imejl adrese. Ti snosiš odgovornost za bezbednost svoje lozinke i isključivo ti ćeš biti odgovoran/-na za bilo kakvu upotrebu ili neovlašćenu upotrebu takve lozinke.

Učestalost pozivnica za ankete i učešća članova Triaba Panela. U svojim ličnim podacima sadržanim na svom online profilu, članovi Panela mogu navesti maksimalni broj anketa koje bi želeli da ispune u toku od mesec dana. Članovi Panela mogu dobiti pozivnice da često popunjavaju ankete do samonametnutih kvota ili mogu da ne dobijaju pozivnice uopšte. Po završetku date ankete, panelista može iskusiti razmak od nekoliko dana pre nego što dobije novu pozivnicu. Dok je svaki pokušaj učinjen da svaki panelista dobija pozivnice redovno dok ne ispuni željenu kvotu, zbog različitih faktora, određeni član Panela možda neće dobiti onoliko pozivnica za učestvovanje koliko bi želeo/-la. Imaj na umu da Triaba i CINT/OpinionHUB nisu obavezni da ponude bilo koji specifični ili minimalni broj pozivnica za anketu.

Sve dok korisnici Panela održavaju svoj nalog u dobrom stanju (npr. ažuriraju informacije na profilu, razuman nivo učešća u anketama je dostignut, itd.) zarađeni novac će biti sačuvan bez isteknuća. Poeni postaju neaktivni na nalogu ako panelista nije bio/-la aktivan/-na određeni vremenski period. Evidencija o poenima je još uvek tu, ali se oni više ne prikazuju na bilansu. Da bi se reaktivirali poeni, moraš da pošalješ imejl na support(at)triaba.com. Ako si bio/-la neaktivan/-na duži vremenski period, može se desiti da je tvoja registracija na Panelu izbrisana.

Neovlašćena upotreba. Pojedinac ne sme koristiti bilo kakve tehnološke uređaje kao što su pauci, roboti ili druge tehnike automatskog iskopavanja podataka za katalogizaciju, preuzimanje, čuvanje ili na drugu načun reprodukciju ili distribuciju sadržaja dostupnog na Sajtu. Niti je pojedincu dozvoljeno da manipuliše rezultatima bilo kog panela, ankete ili nagradne igre na ovom Sajtu ili u kontekstu bilo koje aktivnosti koja je uključena kao posledica člansta u Panelu. Ne smeš da preduzmeš nikakvu radnju za ometanje sajta ili bilo kog drugog korisnika Sajta uključujući, bez ograničenja, putem preopterećenja, „poplavom“, „bombardovanjem poštom“ ili „rušenjem“ Sajta. Ne smeš slati neželjenu e-poštu, uključujući promocije i/ili reklamiranje proizvoda ili usluga. Ne smeš da uokviruješ delove Sajta unutar drugog vebsajta ili menjaš izgled Sajta. Triaba će u potpunosti sarađivati sa svim organima za sprovođenje zakona ili sudskim nalozima, u granicama bilo kog važećeg zakona, koji traže ili usmeravaju Triaba-u da otkrije identitet bilo kog objavljivača takvih informacija ili materijala.

Ažuriranje profila. Članovi Triaba Panela pristaju da odmah ažuriraju bilo kakve promene u ličnim i drugim informacijama, uključujući, ali ne ograničavajući se na ime, poštansku adresu, broj telefona, imejl adresu i demografske informacije u odeljku profila po ulogovanju sa svojim članskim informacijama.

Neaktivnost i suspendovanje naloga od strane Triaba-e . Ako član ne učestvuje ni u kakvoj anketi tokom određenog dužeg vremenskog perioda, Triaba može odlučiti, po sopstvenom nahođenju, da suspenduje njegovo ili njeno članstvo bez prethodnog nahođenja. Drugi razlozi za suspendovanje naloga takođe uključuju, ali nisu ograničeni na neadekvatne ili neistinite odgovore na anketu i člana Panela koji ima neisporučivu imejl adresu ili poštanske sandučiće koji su popunjeni nakon naših višestrukih pokušaja da kontaktiramo člana. Pored toga, Triaba može, po sopstvenom nahođenju, smatrati bilo koju činjenicu ili uslov kao dovoljan osnov za suspendovanje. Nakon ovoga, osoba će prestati da prima pozivnice za učestvovanje u anketama kao član Panela. Triaba može, po svom nahođenju, obavestiti člana Panela o suspendovanju njegovog/njenog naloga. Ako zbog neprimanja pozivnica ili na neki drugi način, član Panela sumnja da je njegovo/njeno članstvo ukinuto, može kontaktirati Triaba-u koristeći kontaktne informacije dostupne na „Kontakt“-kartici ovog Sajta. Uopšteno, u slučajevima kada je suspendovanje naloga posledica neaktivnosti, neisplaćene nagrade (tj. Poeni iznad nivoa otkupa) se mogu zahtevati u roku od 90 dana od datuma suspendovanja naloga. Nakon tog perioda, pojedinčeva sposobnost da traži nagradu ističe. Kao uslov za članstvo, ovime se odričeš i oslobađaš svih zahteva protiv Triaba-e i njenih podružnica koji proizlaze iz ili su u vezi sa takvim načinom otkazivanja članstva ili isteka nagrada.

Komunikacija između panelista i Triaba-e . Postajući član Panela, pojedinac se saglašava da prima imejlove pisane u naše ime pozivajući osobu da učestvuje u anketama koje će, razumno, verovatno odgovarati iskustvima i pozadini člana naznačenim tokom registracije na Panelu.  Učestvovanje u svim anketama je uvek dobrovoljno. Povremeno, imejl bilteni koji se odnose na vesti relevantne Panelu ili kompaniji mogu biti poslati u svrhu tvog informisanja. Imejl linkovi se nalaze na sajtu tako da nas možeš kontaktirati direktno ako imaš bilo kakva pitanja ili nedoumice. Svaki imejl koji dobijemo se čita i odgovara pojedinačno, pa te molimo da sačekaš 2-6 radnih dana na naš odgovor.

Otkazivanje člansta . Ako tako odluči, osoba može otkazati svoje članstvo na Panelu bilo kada bez dodatnih troškova ili obaveza. Član može jednostavno da se uloguje i klikne na link „Otkaži članstvo“. Imaj na umu da svi nagomilani bodovi ne mogu biti preneti ili unovčeni i biće trajno izbrisani.

Intelektualna svojina . Sve stranice i sadržaj na ovom Sajtu i srodnim istraživanjima (anketama), uključujući ali se ne ograničavajući na, tekst, grafiku, audio, video, fotografije, ankete, logoe ili druge materijale su intelektualna svojina, ili ovlašćeni za korišćenje, od strane Triaba-e i njenih davalaca licenci, poslovnih partnera i filijala, uključujući sve žigove, uslužne marke, autorska prava, patente i poslovne tajne sadržane u njima. Ne smeš da menjaš, kopiraš, reprodukuješ, stvaraš izvedene radove, objavljuješ, prikazuješ, učitavaš, šalješ i transmituješ ili na bilo koji način distribuiraš sadržaj dostupan na ovom Sajtu bez prethodne pismene saglasnosti Triaba-e.

Odricanje. Sajt, uključujući sav sadržaj ili servise koji su dostupni na ili dostupni preko Sajta, pružen je „takav kakav je“. U najvećoj mogućoj meri koja je dozvoljena zakonom, Triaba ne daje nikakve izjave ili garancije bilo koje vrste za sadržaj na Sajtu. Osim toga, Triaba se odriče bilo kakvih izraženih ili podrazumevanih garancija, uključujući, bez ograničenja, nekršenje, tržišnu sposobnost vlasništva ili prikladnost za određenu svrhu. Triaba ne garantuje da će funkcije sadržane na Sajtu ili bilo koji materijali ili sadržaji koji se u njima nalazi biti bez prekida ili bez grešaka, da će greške biti ispravljene ili da će Sajt ili server koji ga čini biti ispravljen, ili da će Sajt ili server koji ga čini dostupnim biti bez virusa ili drugih štetnih komponenti. Ni u kom slučaju Triaba neće biti odgovorna po bilo kojoj teoriji o prekršaju, ugovoru, objektivnoj odgovornosti ili drugoj pravnoj ili pravičnoj teoriji za bilo kakvu izgubljenu dobit, izgubljene podatke, izgubljene prilike, troškove pokrića, primerne, kaznene, lične povrede/nezakonite smrti, posebne incidente, indirektne ili druge posledične štete, od kojih sve svaka isključuje sporazumom stranaka, bez obzira da li je bilo koja strana bila obaveštena o mogućnosti takvih šteta.

Promene . Sve informacije objavljene na Sajtu podložne su promenama bez najave. Ovo uključuje sve aspekte koji se tiču Panela, uključujući, ali se ne ograničavajući na detalje o pragu otkupa novca i vrednosti gotovine kao i uslove plaćanja. Pored toga, ovi uslovi korišćenja se mogu promeniti u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Mi ćemo izvršiti takve promene tako što ćemo ih objaviti na Sajtu i oni koji su pogođeni njegovim uslovima su obavezni da redovno proveravaju sadržaj Sajta kako bi pratili promene.

Naknada štete . Slažeš se da ćeš nadoknaditi, braniti i držati Triaba-u, njene zaposlene, direktore, službenike, agente i predstavnike nekrivima u i protiv optužbi, zahteva, odgovornosti, troškova ili izdataka treće strane, uključujući i razumne advokatske naknade i troškove koji proističu ili su u vezi sa bilo kojim kršenjem ovih uslova ili primenjenog zakona od strane tebe.

Ograničenje odgovornosti. Triaba neće ni u kom slučaju biti odgovorna za gubitak profita, dobre volje ili druge posebne ili posledične štete koje pretrpe članovi sajta, klijenti, ili drugi kao rezultat Triaba-inog učinka ili neučinka prema ovom Dogovoru, bez obzira na to da li je postojanje mogućnosti takvih šteta bilo otkriveno Triaba-i ili je Triaba mogla razumno prevideti. Triaba nije odgovorna niti dužna za, a ispitanik se ovde odriče bilo kakvog zahteva, radnje ili pravne lekove za bilo kakvu štetu, bilo direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posledičnu, ili gubitke koji proizilaze iz učešća u anketama ponuđenim članovima panela, ili oslanjanje na ili korišćenje informacija, usluga ili robe koji se pružaju na ili preko Sajta, osim kada je takva odgovornost propisana zakonom. Svi korisnici Sajta dalje priznaju da Triaba ne odobrava sadržaj reklama ili partnerskih veb-lokacija, niti preuzima odgovornost ili dužnost za tačnost materijala koji se u njemu nalazi, niti za bilo kakvo kršenje prava intelektualne svojine trećih lica koja odatle proizilaze, ili bilo kakvu prevaru ili drugi olakšani kriminal.

Opšta usaglašenost sa zakonima . Svi pojedinci će se pridržavati svih važećih zakona, statuta, uredbi i propisa koji se odnose na korišćenje Sajta.

Obaveštenja . Osim ako je izričito navedeno drugačije, sva obaveštenja koja su potrebna prema ovom ugovoru će biti dostavljena putem imejla na odgovarajuću e-adresu nađenu na kartici „Podrška“ (u slučaju Triaba-e) ili na adresu e-pošte koju je pojedinac dostavio Triaba-i na njihov lični profil podataka (u slučaju pojedinca) ili na drugu adresu koju stranka navede. Obaveštenje će se smatrati datim 24 časa nakon slanja imejla, osim ako strana koja šalje podatke nije obaveštena da je adresa e-pošte nevažeća. Alternativno, Triaba može dati pojedinačno obaveštenje poštom, ako je poštanska adresa poznata, poštarina plaćena unapred i zatražen račun za povratnicu, na adresu dostavljenu Triaba-i tokom procesa registracije. U tom slučaju, obaveštenje će se smatrati datim 3 dana nakon datuma slanja.

Arbitraža . Bilo koje neslaganje ili potraživanje koje proizilazi iz ovog Dogovora ili se odnosi na njega, rešavaće se obavezujućom arbitražom u skladu sa opšteprihvaćenim principima komercijalne arbitraže. Svaka takva kontroverza ili tužba biće arbitrirana na pojedinačnoj osnovi i neće biti konsolidovana u bilo kojoj arbitraži sa bilo kojim zahtevom ili kontroverzom druge strane. Arbitraža će se voditi u Oslu u Norveškoj, a presuda o arbitražnoj odluci može se upisati u bilo koji sud nadležan za nju. I pojedinac i Triaba mogu tražiti bilo kakvo privremeno ili preliminarno oslobađanje od nadležnog suda u Oslu neophodno za zaštitu prava ili imovine pojedinca ili Triaba-e do završetka arbitraže.

Razdvojivost . Ako bilo koji deo ovih Uslova i odredbi bude zadržan ili proglašen nevažećim ili nesprovedivim iz bilo kog razloga od strane bilo kog nadležnog suda, odredba kao takva će biti neefikasna ali neće uticati na bilo koji drugi deo ovih Uslova i odredbi.

Opšte odredbe . Ovim Uslovima i odredbama će se upravljati u svim aspektima zakona Norveške, bez davanja efekta toj zemlji u pogledu sukoba zakona. Ako se bilo koja odredba ovih Uslova i odredbi smatra nevažećom ili nesprovedivom, takva odredba će se izbrisati, a preostale izvršiti. Naslovi su samo u referentne svrhe, i ni na koji način ne definišu, ograničavaju, tumače ili opisuju obim i stepen te sekcije. Naš neuspeh da reagujemo na tvoje kršenju prava ili od strane drugih, ne odriče nas prava da reagujemo na naknadne ili slične prekršaje. Ovaj dokument navodi kompletno razumevanje i dogovor između nas u vezi sa ovim predmetom.

Pitanja. Ako imaš pitanja u vezi sa ovim Uslovima i odredbama, kontaktiraj nas poštom na: Triaba Panel, c/o Frode Lorentzen, Lyngveien 2b, 1433 Ås, Norway ili imejlom: support(at)triaba.com

Učestvovanje u anketama (Na osnovu Uslova i odredbi o korišćenju od strane Cint.com):

Kada si pozvan/-na da učestvuješ u anketi na osnovu tvojih informacija o profilisanju. Tvoje učešće u anketi je dobrodošlo. Želimo da te obavestimo o Uslovima i odredbama koje regulišu tvoje učešće u anketi. Ovi Opšti uslovi i odredbe  za učešće u anketi (u daljem tekstu „Uslovi“) se primenjuju pored tvog dogovora sa Triaba-om, kao i svih specifičnih uslova koji su na raspolaganju za svako istraživanje. Imaj na umu da će tvoje kontinuirano učešće u anketama predstavljati tvoje prihvatanje ovih Uslova, kao i onih sadržanih u našoj Izjavi o privatnosti. Ako se ne slažeš ili nemaš odgovarajuća zakonska ovlašćenja za sklapanje ovih Uslova ili bilo koji njihov deo, molimo te da ne učestvuješ u anketama.

Uslovi učešća u anketama

Uzimajući u obzir tvoje učešće u anketama i korišćenje Sajta za ankete, slažeš se da ćeš se pridržavati ovih uslova, kao i svih drugih uslova koji se odnose na tvoje učešće, uključujući i svaki sporazum između tebe i vlasnika Panela. Tvoje učešće u anketama i korišćenje sajta za ankete mora biti u skladu sa važećim zakonom.

Učestvovanjem u anketi, slažeš se da ćeš uvek dati istinite, precizne, aktuelne i potpune informacije o sebi kada se to od tebe zatraži. Ako daš bilo kakve informacije koje su neistinite, neprecizne, neaktuelne ili nekompletne ili postoje opravdani razlozi za sumnju da je data informacija neistinita, neprecizna, neaktuelna ili nekompletna, ne možeš se kvalifikovati za istraživanje i nećeš zaraditi nikakve bodove niti dobiti podsticaje za svoje učešće. Pored toga, vlasnik Panela može okončati tvoje članstvo i odbiti bilo koje trenutno ili buduće učešće u anketama (ili bilo kom njihovom delu).

Prekoračenje brzine popunjavanja ankete

Za potrebe verifikacije i bezbednosti, anketa može imati i procenjeni vremenski okvir u kom bi anketa trebalo da bude završena. Ako ispuniš anketu u vremenskom roku koji nije u okviru predviđenog vremenskog raspona, može se smatrati da nisi završio/la anketu i stoga nećeš dobiti nikakve podsticaje za svoje učešće. Pored toga, tvoj vlasnik panela može prekinuti tvoje članstvo.

Pitanja iz Red Herringa

Anketa može uključiti isto ili slično pitanje više puta, ili zahtevati da izabereš specifičan odgovor (takozvana pitanja iz Red Herringa), kako bi bili sigurni da odgovaraš iskreno i/ili čitaš pažljivo sva pitanja. Ako tvoji odgovori na takva pitanja ukažu da nisi iskren/-a i/ili ne čitaš pažljivo sva pitanja, ne možeš se kvalifikovati za istraživanje i stoga nećeš dobiti nikakve podsticaje za svoje učešće. Pored toga, tvoje članstvo može biti ukinuto, a nalog obrisan.

Otvorena pitanja

Anketa može uključivati deo koji zahteva da ispuniš svoje odgovore tako što ćeš ih uneti (umesto da odabereš odgovor iz skupa fiksnih odgovora). Ako tvoj odgovor u otvorenom pitanju sadrži jezik koji je neprikladan ili nerelevantan u vezi sa pitanjem, ne možeš se kvalifikovati za anketu i stoga nećeš dobiti nikakve podsticaje za svoje učešće. Pored toga, tvoje članstvo može biti ukinuto, a nalog obrisan.

Tvoje ponašanje

Učešćem u anketi ili korišćenjem sajta za ankete, slažeš se sa:

(i) da ne ometaš ili umešaš se u sigurnost ili na drugi način zloupotrebljavaš usluge niti Sajt za istraživanja niti bilo koje usluge, sistemske resurse, račune, servere ili mreže povezane sa ili dostupne preko anketa ili Sajta ili pridružene ili povezane sajtove;

(ii) da ne ometaš ili umešaš se u uživanje bilo kog drugog ispitanika anketa ili Sajta za ankete ili pridruženih ili povezanih sajtova;

(iii) da ne otpremljuješ, šalješ ili drugačije transmituješ preko ili dok si na anketi ili na Sajtu za ankete bilo koje viruse ili druge štetne, ometajuće ili destruktivne datoteke, računarske programe ili kodove;

(iv) da ne koristiš ili nameravaš da koristiš korisnički nalog, uslugu ili sistem drugog korisnika bez autorizacije, ili da kreiraš ili koristiš lažni identitet na anketama ili sajtu za ankete;

(v) da ne šalješ putem ili tokom anketiranja ili na Sajtu za ankete bilo koji spam, lančana pisma, neželjenu e-poštu ili bilo koju drugu vrstu neželjene ili masovne e-pošte; i

(vi) da pokušavaš da dobiješ neovlašćeni pristup anketi ili Sajtu za ankete ili delovima ankete ili Sajta koji su ograničeni od opšteg pristupa.

Osim toga, slažeš se da si isključivo ti odgovoran/-na za radnje i komunikacije preduzete ili prenete na tvoj nalog, i da ćeš se pridržavati svih važećih zakona koji se odnose na tvoje korišćenje ili aktivnosti u anketi ili na Sajtu za ankete.

Suspenzija

Tvoj pristup anketama i Sajtu za ankete može, bilo kada, biti suspendovan ili zaustavljen ako se ne pridržavaš ovih Uslova ili drugih uslova koji se odnose na tvoje učešće, ili u slučaju da učestvuješ u anketi ili koristiš Sajt na nezakonit način ili na način koji je štetan za nas, vlasnika Panela, vlasnika ankete ili bilo koju treću stranu.

Intelektualna svojina

Osim ako nije drugačije naznačeno, svi materijali, uključujući, bez ograničenja, sve koncepte, tekst, dizajn, grafiku, crteže, fotografije, video klipove, muziku i zvukove, i sve zaštitne znakove, oznake usluga i trgovačke nazive koji se koriste u anketama i/ili sajtu za ankete i njegov izbor i uređenje (zajedno nazvano „Sadržaj“), podležu pravima intelektualne svojine, uključujući autorska prava, žigove i patente ili pravo za podnošenje zahteva za njihovu registraciju bilo gde u svetu, koji se poseduju ili licenciraju od strane nas, naših podružnica, vlasnika ankete ili trećih strana koje su vlasnici takvog intelektualnog vlasništva.

Nijedna licenca za upotrebu ili reprodukciju sadržaja ti nije data i sva prava intelektualne svojine u njoj su izričito rezervisana. Nijedna licenca za korišćenje, otkrivanje, preuzimanje, kopiranje, distribuiranje ili reprodukciju (uključujući objavljivanje na bilo kojem vebsajtu, društvenim mrežana ili blogu) Sadržaja ili predmeta Sadržaja nije ti dodeljena i sva prava intelektualne svojine u njoj su izričito rezervisana. Imaj na umu da pravni postupak može biti preduzet u slučaju da se neovlašćeno korišćenje bilo kog Sadržaja poveže sa tobom.

Možeš samo učestvovati u anketama i koristiti Sajt za ankete na način koji ne kriši prava intelektualne svojine nas ili bilo koga drugog.

Politika bodova na bazi programa podsticaja

Da bi dobio/-la bodove, moraš uspešno završiti svoje učešće u anketi. Nikakvo plaćanje nije potrebno.

Broj bodova koji se mogu zaraditi za anketu je određen na početku istraživanja. Imaj na umu da si odgovoran/-na za sve poreze ili obaveze koji mogu proizaći iz izadtih ili otkupljenih bodova. Mi nećemo biti odgovorni na bilo koji način za bilo kakve poreske posledice ili dužnosti koje mogu proizaći iz bodova ili podsticaja izdanih ili otkupljenih.

Tvoje učešće u anketi može biti obustavljeno, promenjeno ili ukinuto, i bilo koji zarađeni bodovi ili podsticaji mogu biti otkazani ili suspendovani u slučaju bilo kakve zloupotrebe ili kršenja bilo kog pravila, propise, uslova ili bilo kakvog pogrešnog predstavljanja od strane tebe. U takvim okolnostima nećemo imati nikakvu odgovornost prema tebi.

Odricanje

Izričito se slažeš da je tvoje učešće u anketi i korišćenju i pregledavanju sajta za ankete na tvoj sopstveni rizik. U najvećoj meri dopuštenoj primenjenim zakonom, mi, naši klijenti, podružnice ili druge treće strane, zajedno sa našim i njihovim direktorima, službenicima, zaposlenima, predstavnicima, agentima, dobavljačima sadržaja trećih strana i davateljima licenci, ne dajemo nikakva jamstva, izričita, podrazumevana ili zakonska, uključujući one koja se odnose na mogućnost prodaje, prikladnost za određenu svrhu, da će učešće u anketi ili upotreba sajta za ankete biti neprekinuto ili bez grešaka, kao i rezultati koji se mogu dobiti iz tvog učešća u anketi ili korišćenju sajta, usluga koje se tamo pružaju, ili tačnosti, pouzdanosti ili sadržaju bilo koje informacije ili usluga koje se pružaju putem ankete ili Sajta, osim onih koji su izričito navedeni u ovim Uslovima.

Ograničenje odgovornosti

U MERI U KOJOJ JE TO DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, MI, NAŠE PODRUŽNICE, TREĆE STRANE, DIREKTORI, SLUŽBENICI, DEONIČARI, ZAPOSLENI, PREDSTAVNICI, UGOVARAČI, NASLEDNICI ILI OPUNOMOĆENICI NEĆEMO BITI ODGOVORNI PREMA TEBI U BILO KOM POGLEDU, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KOJE PITANJE U VEZI SA OVIM SPORAZUMOM,  ZA SVE ZAHTEVE KOJE DAŠ, ILI ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU, KAZNENU, SLUČAJNU, POUZDANU, PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU, GUBITAK PROFITA, GUBITAK OČEKIVANE ŠTEDNJE ILI BILO KOJE DRUGE DIREKTNE ŠTETE BEZ OBZIRA NA TO DA LI SMO BILI UPOZORENI NA VEROVATNOĆU ILI MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.

Ograničenje odgovornosti i odricanja od odgovornosti u ovim Uslovima će se primenjivati bez obzira na oblik delovanja, bilo u ugovoru, jamstvu, deliktu, kvazi-deliktu, strogoj odgovornosti, nemaru ili drugom deliktu, te će preživeti bitnu povredu ili kršenje ili neuspeh svrhe ugovora ili neuspeh ekskluzivnog pravnog leka.

Naknada štete
Slažeš se da ćeš obavestiti, braniti i držati nas i naše podružnice, oglašivače i druge treće strane, ukljušujući direktore, službenike, akcionare, zaposlene, predstavnike, ugovarače, filijale, naslednike ili ovlašćivače, bezopasnima od i protiv bilo koje štete, troškova, obaveza i gubitaka bilo koje vrste (uključujući, bez ograničenja, pravne nadoknade), koji proizilaze iz zahteva treće strane povodom ili u vezi sa tvojim učešćem u anketi ili korišćenjem Sajta ili podnescima datim nama ili određenoj trećoj strani, ili kršenjem Uslova, u meri u kojoj su te štete, troškovi, obaveze i gubici prouzrokovani od strane tebe.

Prava na promenu i kontrolu Vebsajta
Sadržaj Sajta za ankete može biti podložan promenama, ograničenjima ili okončanju bez ikakvog obaveštenja.

Odvojivost i dodeljivanje

Ako, iz bilo kojeg razloga, bilo koji termin ili odredba ovih Uslova budu smatrani od strane suda nevažećim, poništivim ili na drugi način nesprovedivim, taj termin ili odredba će se smatrati odvojivim od ostatka ovih Uslova, a ostatak Uslova će se tumačiti bez pozivanja na neprimenjivi termin.

Ove Uslove ne možeš dodeliti bez našeg prethodnog pisanog pristanka, koji se može uskratiti po našem nahođenju. Slažeš se da možemo da dodeljujemo ove uslove u bilo kom trenutku bez obaveštenja.