Ochrana osobných údajov a informácie o Cookies

Naposledy upravené: Máj 10, 2020.

V mene Triaba Panel, Triaba.com Vám srdečne ďakuje za záujem o účasť na prieskume trhu! Chceli by sme s Vami zdieľať ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré pravidelne revidujeme a aktualizujeme na tejto stránke, ak potreba.

Oznámenie o ochrane súkromia pre účastníkov výskumu spoločnosti Triaba. Triaba zhromažďuje Osobné údaje iba na účely prieskumu trhu.

 

Uisťujeme Vás, že sa nesnažíme nič predať ani propagovať. Taktiež berte na vedomie, že Vás nikdy nebudeme žiadať o žiadnu platbu za uzavretie členstva v Triaba Paneli ani za členstvo samotné. Jediné čo je pre nás dôležité, je vedieť čo si myslíte o našich produktoch a službách, čo Vám je známe, čo považujete za užitočné a čo nie, čo sa Vám páči.Nezískavame žiadne osobne informácie od Vás ani o Vás bez Vašeho vedomia a súhlasu.

Cez naše panely spolupracujeme s našou partnerskou spoločnosťou CINT, ktorá poskytuje panelové prostredie, kde môžete vytvoriť a spravovať Váš profil. CINT spravuje ankety vo Vašom zastúpení a v zastúpení mnohých výskumných firiem v Európe a Severnej Amerike. Ako respondent môžete obdržať pozvania cez CINT na zodpovedanie ankiet hostovaných výlučne na stránkach dôveryhodných výskumných poskytovateľov. Žiaden iný subjekt okrem Triaba (vlastník Triaba Panelu) a CINT (administrátor) nemá prístup k Vašim osobným informáciám, vrátane Vašej e-mailovej adresy. Triaba aj CINT s Vami budú v kontakte a zbierať dáta len keď to je za účelom prieskumu alebo spravovania panelových aktivít. Napríklad, je potrebné aby ste odpovedali na otázky ohľadom Vašeho profilu pred uzavretím členstva v paneli, aby sme mohli nájsť ankety, ktoré sú vhodné špeciálne pre Vás. Taktiež potrebujeme Vašu adresu, aby sme boli schopní spracovať Vaše peňažné prevody akonáhle dosiahnete požadovaný počet bodov.Pri štúdiách prieskumu trhu využívame vedecké metódy a garantujeme, že nebudeme Vás nebudeme zavádzať ohľadom povahy prieskumu, účelu, na ktorý budú výsledky použité ani ohľadom odhadovaného času potrebného na dokončenie ankety.

Dôvernosť údajov.
Vaše odpovede budú považované za dôverné, okrem ojedinelých prípadov, keď Vás požiadame of výslovný súhlas so zdelením a vy ho udelíte. Ak Vás požiadame o súhlas so zdelením dát v podobe, ktorá by obsahovala Vaše osobné údaje podľa ktorých by Vás bolo možné identifikovať, zaistíme aby boli použité len na účely, ktoré ste výslovne schválili.Ani my, ani žiadna z našich partnerských firiem Vám nebudú posielať neželané e-maily, ktoré sa nevzťahujú k výskumnému projektu, spravovaniu Vášho účtu a dát alebo informácií ktoré by mohli byť užitočné pre Vás ako respondenta.Ani my, ani náš partner CINT nebudú za žiadnych okolností zdieľať Vašu e-mailovú adresu s tretími stranami.Ako vo všetkých druhoch marketingového a názorového výskumu, Vaša spolupráca je dobrovoľná. Kedykoľvek počas projektu alebo po jeho skončení máte nárok požiadať o zahodenie a vymazanie časti alebo celého interview. Žiadosti vyhovieme, ak je to účelné a možné.

Cookies
Počas internetového výskumu môžeme my alebo naši partneri využiť Cookies a podobné nástroje, ale len zriedka a len za účelom kontroly kvality, validácie alebo na zamedzenie zbytočného opakovania rovnakého projektu. Môžete nastaviť, aby Vás prehliadač upozornil keď budú cookies uložené vo Vašom počítači. Taktiež môžete vymazať cookies vo Vašom prehliadači. Môžeme automaticky zbierať informácie o druhu prehliadača, aby sme Vám mohli poskytnúť najvhodnejšie interview pre Váš software. Nevykonávame žiadne iné spracovanie dát z Vášho počítača na pozadí.

Cookie, taktiež zvaný HTTP cookie, je malý dátový súbor poslaný z webovej stránky a uložený v užívateľovom prehliadači keď užívateľ prehliada webovú stránku. Keď užívateľ znova navštívi rovnakú stránku, dáta uložené v súboroch cookies sú poslané stránke, aby prehliadač notifikoval stránku o užívateľovej minulej činnosti.

Ak potrebujete pomoc s vymazaním alebo prispôsobením cookies, ktoré máte uložené v počítači, odporúčame Vám prečítať informácie na stránke AboutCookies.org. Túto stránku vlastní právnická firma Pinset Masons. Tu môžete nájsť podrobný návod na prispôsobenie a vymazanie cookies v závislosti od typu Vašeho prehliadača.

Cint používa cookies na zaznamenávanie Vašich odpovedí v anketách. Cint pošle základný cookie na Váš počítač, slúžiaci na uloženie základných informácií, ktoré zadávate na stránke. Tieto informácie môžu obsahovať Vaše meno, spoločnosť, titul, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu (základné cookies). Cookie slúži na uloženie Vašich hesiel a nastavení stránky. Vďaka tomu je možné urýchliť Vaše aktivity na stránke a umožňuje Cintu Vám poskytnúť ankety špecificky upravené pre Vaše potreby.

Tu môžete zmeniť nastavenia cookies a / alebo skontrolovať, ktoré cookies Triaba používa:

Informácie o Cookies pre Triaba

Triaba používa Google Analytics:
Google Analytics je jednoduchý a pohodlný nástroj, ktorý umožňuje vlastníkom webových stránok merať ako užívatelia interagujú s obsahom webovej stránky. Zatiaľ čo sa užívateľ pohybuje medzi webovými stránkami, Google Analytics poskytuje vlastníkom webovej stránky JavaScript tagy (knižnice) na zaznamenávanie informácií o stránke ktorú užívateľ prehliadal, ako napríklad URL stránky. Google Analytics JavaScript knižnice používajú HTTP cookies na „zapamätanie“ užívateľskej činnosti na predošlých stránkach / interakcií webovou stránkou. Viac o Google Analytics a využití cookies sa môžete dočítať na: Využitie cookies na stránkach s Google Analytics.

Google Analytics add-on pre prehliadače
Aby umožnili návštevníkom stránok zabrániť v zbere dát pre Google Analytics, Google vyvinul add-on pre zastavenie Google Analytics JavaScriptu (ga.js, analytics,js, dc.js).Triaba využíva Google AdWords pre nábor členov:

Keď niekto klikne na naše reklamy, AdWords uloží cookie, ktorý obsahuje informácie o kliknutí na Google doménu. Ked niekto konvertuje na našej stránke, inštalovaný tag na sledovanie konverzie prečíta tento cookie a pošle ho späť na AdWords s konverznými informáciami.

Cookie ktoré nájdete na našej stránke:
Nevynutné (1)
Nevyhnutné cookies umožňujú stránke spĺňať základné funkcie, ako je navigácie na stránke a prístup na bezpečné miesta stránky.

1) NÁZOV COOKIE: BIGipServer#
POSKYTOVATEĽ: cint.com
TYP: HTTP
UKONČENIE PLATNOSTI: Session
Prvá URL: https://www.triaba.com/Log-In
Účel: Rozdeľuje návštevnosť stránky medzi niekoľko serverov, čím optimalizujú čas odozvy.
Iniciátor: Skriptový tag, číslo riadku zdrojovej stránky 835
Zdroj: https://panelistapi.cint.com/WebPanelist/PanelAssets/b96bc5d1-b38d-41f6-929b-3e12525894d1
cez https://pan elist.cint.com/assets/embed.min.js
Dáta posielané do: Švédsko (adekvátne)

Kategória: Štatistické(8)
Štatistické cookies pomáhajú vlastníkom webových stránok zistiť ako návštevníci interagujú so stránkami zberom a reportovaním informácií anonymne.

2) NÁZOV COOKIE: _ga
POSKYTOVATEĽ: cint.com
TYP: HTTP
UKONČENIE PLATNOSTI: 2 years
Prvá URL: https://www.triaba.com/Log-In
Účel: Registruje jedinečné ID ktoré je použité na vytvorenie štatistických dát o tom ako návštevníci používajú stánku.
Iniciátor: Script tag, číslo riadku zdrojovej stránky 835
Zdroj: https://panelist.cint.com/assets/embed.min.js
Dáta posielané do: Írsko (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

3) NÁZOV COOKIE: _ga
POSKYTOVATEĽ: triaba.com
TYP: HTTP
UKONČENIE PLATNOSTI: 2 years
Prvá URL: https://www.triaba.com/
Účel: Registruje jedinečné ID ktoré je použité na vytvorenie štatistických dát o tom ako návštevníci používajú stánku.
Iniciátor: číslo riadku zdrojovej stránky 95-100
Zdroj: In-line skript
Dáta posielané do: Nemecko (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

4) NÁZOV COOKIE: _gat
POSKYTOVATEĽ: cint.com
TYPE: HTTP
UKONČENIE PLATNOSTI: Session
Prvá URL: https://www.triaba.com/Log-In
Účel: Google Analytics používa na regulovanie požiadaviek
Iniciátor: Skriptový tag, číslo riadku zdrojovej stránky 835
Zdroj: https://panelist.cint.com/assets/embed.min.js
Dáta posielané do: Írsko (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

5) NÁZOV COOKIE: _gat
POSKYTOVATEĽ: triaba.com
TYP: HTTP
UKONČENIE PLATNOSTI: Session
Prvá URL: h ttps://w w w .triaba.com/
Účel: Google Analytics používa na regulovanie požiadaviek
Iniciátor: číslo riadku zdrojovej stránky 95-100
Zdroj: In-line skript
Dáta posielané do: Nemecko (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

6) NÁZOV COOKIE: _gid
POSKYTOVATEĽ: cint.com
TYP: HTTP
UKONČENIE PLATNOSTI: Session
Prvá URL: https://www.triaba.com/Log-In
Účel: Registruje jedinečné ID ktoré je použité na vytvorenie štatistických dát o tom ako návštevníci používajú stánku.
Iniciátor: Skriptový tag, číslo riadku zdrojovej stránky 835
Zdroj: https://panelist.cint.com/assets/embed.min.js
Dáta posielané do: Írsko (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

7) NÁZOV COOKIE: _gid
POSKYTOVATEĽ: triaba.com
TYP: HTTP
UKONČENIE PLATNOSTI: Session
Prvá URL: https://www.triaba.com/
Účel: Registruje jedinečné ID ktoré je použité na vytvorenie štatistických dát o tom ako návštevníci používajú stánku.
Iniciátor: číslo riadku zdrojovej stránky 95-100
Zdroj: In-line skript
Dáta posielané do: Nemecko (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

8) NÁZOV COOKIE: ai_user
POSKYTOVATEĽ: cint.com
TYP: HTTP
UKONČENIE PLATNOSTI: 1 year
Prvá URL: https://www.triaba.com/Log-In
Účel: Microsoft Application Insightssoftware používa na zber štatistických dát o používaní a telemetrických informácií. Tento cookie uloží jedinečný identifikátor na rozpoznanie užívateľov pri opakovaných návštevách stránky.
Iniciátor: Skriptový tag, číslo riadku zdrojovej stránky 835
Zdroj: https://panelist.cint.com/assets/embed.min.js
Dáta posielané do: Írsko (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

9) NÁZOV COOKIE: collect
POSKYTOVATEĽ: google-analytics.com
TYP: Pixel
UKONČENIE PLATNOSTI: Session
Prvá URL: https://www.triaba.com/
Účel: Posiela dáta o zariadení a správaní. Sleduje návštevníka na všetkých zariadeniach a marketingových kanáloch.
Iniciátor: In-line skript, číslo riadku zdrojovej stránky 95-100
Zdroj: https://www.google-analytics.com/collect?v=1_v=j70a=1095478088t=pageview_s=2dl=https%3A%2F%2Fwww.triaba.com%2Ful=en-usde=UTF-8dt=Paid%20Onlin e%20Surveys%20-%20Triaba%20%7C%20Make%20Money%20Onlinesd=24-bitsr=1024x768vp=997x739je=0_u=KEBAAUAB~jid=gjid=cid=2076692772.1539100156tid=UA-27949825-22_gid=277009476.1539100156gtm=ua1z=2016932355
Dáta posielané do: Spojené štáty (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

Kategória: Marketing (12)
Marketingové cookies sú používané na sledovanie návštevníkov na stránkach. Úmyslom je zobrazovať užívateľom relevantné  reklamy, čo ich robí hodnotnejšími pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

10) NÁZOV COOKIE: __asc
POSKYTOVATEĽ: triaba.com
TYP: HTTP
UKONČENIE PLATNOSTI: Session
Prvá URL: https://www.triaba.com/
Účel: Používa sa na zber informácií o užívateľskom správaní, ktoré je potom posielané do Alexa Analytics - Alexa Analytics je súčasťou Amazonu.
Iniciátor: Skriptový tag, číslo riadku zdrojovej stránky 936
Zdroj: https://d31qbv1cth cecs.cloudfront.net/atrk.js
Dáta posielané do: Írsko (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

11) NÁZOV COOKIE: __auc
POSKYTOVATEĽ: triaba.com
TYP: HTTP
UKONČENIE PLATNOSTI: 1 year
Prvá URL: https://www.triaba.com/
Účel: Používa sa na zber informácií o užívateľskom správaní, ktoré je potom posielané do Alexa Analytics - Alexa Analytics je súčasťou Amazonu.
Iniciátor: Skriptový tag, číslo riadku zdrojovej stránky 936
Zdroj: https://d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js
Dáta posielané do: Írsko (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

12) NÁZOV COOKIE: ads/ga-audiences
POSKYTOVATEĽ: google.com
TYP: Pixel
UKONČENIE PLATNOSTI: Session
Prvá URL: https://www.triaba.com/
Účel: Google AdWords používa tento cookie na znovu zapojenie návštevníkov, ktorý sa môžu stať potencionálnymi zákazníkmi na základe návštevníkoveho správania na webstránkach.
Iniciátor: In-line skript, číslo riadku zdrojovej stránky 95-100
Zdroj: https://www.google.co.uk/ads/ga-audiences?v=1aip=1t=sr_r=4tid=UA-27949825-2cid=2076692772.1539100156jid=1250319692_v=j70z=436828434slf_rd=1ran dom=1003071765
Dáta posielané do: Spojené štáty (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

13) NÁZOV COOKIE: AI_buffer
POSKYTOVATEĽ: cint.com
TYP: HTML
UKONČENIE PLATNOSTI: Session
Prvá URL: https://www.triaba.com/Log-In
Účel: Nezaradený
Iniciátor: Skriptový tag, číslo riadku zdrojovej stránky 835
Zdroj: https://panelist.cint.com/assets/embed.min.js
Dáta posielané do: Írsko (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

14) NÁZOV COOKIE: AI_sentBuffer
POSKYTOVATEĽ: cint.com
TYP: HTML
UKONČENIE PLATNOSTI: Session
Prvá URL: h ttps://w w w .triaba.com/Log-In
Účel: Nezaradený
Iniciátor: Skriptový tag, číslo riadku zdrojovej stránky 835
Zdroj: https://panelist.cint.com/assets/embed.min.js
Dáta posielané do: Írsko (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

15) NÁZOV COOKIE: ai_session
POSKYTOVATEĽ: cint.com
TYP: HTML
UKONČENIE PLATNOSTI: Session
Prvá URL: https://www.triaba.com/Log-In
Účel: Uchováva užívateľov stav na stránkach.
Iniciátor: Skriptový tag, číslo riadku zdrojovej stránky 835
Zdroj: https://panelist.cint.com/assets/embed.min.js
Dáta posielané do: Írsko (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

16) NÁZOV COOKIE: AITR_StopCalledWithoutStart
POSKYTOVATEĽ: cint.com
TYP: HTML
UKONČENIE PLATNOSTI: Session
Prvá URL: https://www.triaba.com/Log-In
Účel: Nezaradený
Iniciátor: Skriptový tag, číslo riadku zdrojovej stránky 835
Zdroj: https://panelist.cint.com/assets/embed.min.js
Dáta posielané do: Írsko (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

17) NÁZOV COOKIE: https://collector.cint.com/
POSKYTOVATEĽ: cint.com
TYP: Pixel
UKONČENIE PLATNOSTI: Session
Prvá URL: https://www.triaba.com/Log-In
Účel: Nezaradený
Iniciátor: Skriptový tag, číslo riadku zdrojovej stránky 835
Zdroj: https://collector.cint.com/?a=42i=153e=1c=1
cez https://panelist.cint.com/assets/embed.min.js
Dáta posielané do: Írsko (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

18) NÁZOV COOKIE: MUID
POSKYTOVATEĽ: bing.com
TYP: HTML
UKONČENIE PLATNOSTI: 1 rok
Prvá URL: https://www.triaba.com/
Účel: Všeobecne používaný Microsoftom ako jedinečné užívateľské ID. Tento cookie dovoľuje sledovanie užívateľa na mnohých Microsoft doménach..
Iniciátor: Skriptový tag, číslo riadku zdrojovej stránky 103
Zdroj: https://bat.bing.com/bat.js
Dáta posielané do: Spojené štáty (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

19) NÁZOV COOKIE: MUIDB
POSKYTOVATEĽ: bing.com
TYP: HTML
UKONČENIE PLATNOSTI: 1 rok
Prvá URL: https://www.triaba.com/
Účel: Nezaradený
Iniciátor: Skriptový tag, číslo riadku zdrojovej stránky 103
Zdroj: https://bat.bing.com/bat.js
Dáta posielané do: Spojené štáty (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

20) NÁZOV COOKIE: NID
POSKYTOVATEĽ: google.com
TYP: HTML
UKONČENIE PLATNOSTI: 6 mesiacov
Prvá URL: https://www.triaba.com/Log-In
Účel: Registruje jedinečné ID, ktoré identifikuje užívateľove zariadenie. ID sa používa na cielené reklamy.
Iniciátor: Skriptový tag, číslo riadku zdrojovej stránky 835
Zdroj: https://panelist.cint.com/assets/embed.min.js
Dáta posielané do: Írsko (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

21) NÁZOV COOKIE: TiPMix
POSKYTOVATEĽ: cint.com
TYP: HTML
UKONČENIE PLATNOSTI: Session
Prvá URL: https://www.triaba.com/Log-In
Účel: Nezaradené
Iniciátor: Skriptový tag, číslo riadku zdrojovej stránky 835
Zdroj: https://collector.cint.com/?a=42i=153e=1c=1
cez https://panelist.cint.com/assets/embed.min.js
Dáta posielané do: Írsko (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

22) NÁZOV COOKIE: atrk.gif
POSKYTOVATEĽ: certify.alexametrics.com
TYP: Pixel
UKONČENIE PLATNOSTI: Session
Prvá URL: https://www .triaba.com/
Účel: Nezaradené
Iniciátor: Skriptový tag, číslo riadku zdrojovej stránky 936
Zdroj: https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?frame_h eight=739frame_width=1014iframe=0title=Paid%20Online%20Surveys%20-%20Triaba%20%7C%20Make%20Money%20Onlinetime=1539100162882time_zone_offset=0screen_params=1024x768x24java_enabled=0cookie_enabled=1ref_url=https%3A%2F%2Fwww.triaba.com%2Fhost_url=https%3A%2F%2Fwww.triaba.com%2Frandom_number=15862552046sess_cookie=8d2c2f871665984bb42b0b23e8fsess_cookie_flag=1user_cookie=8d2c2f871665984bb42b0b23e8fuser_cookie_flag=1dynamic=truedomain=triaba.comaccount=RH7Se1a0Jv00yYjsv=20130128user_lang=en-US
cez https://d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js
Dáta posielané do: Írsko (adekvátne)
Predchádzajúci súhlas povolený: Nie

Ako odstrániť cookies:
 
Safari 5.1 (OS X Lion): Odstránte cookies z Vášho počítača
Webové stránky často ukladajú cookies do pamäte počítača. Cookies pomáhajú  identifikovať, že sa vraciate na stránku a pomáhajú stránke poskytnúť Vám služby a zobraziť informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.
Dôležité: Zmena nastavenia cookies a vymazanie cookies v Safari ich môže zmeniť aj v iných aplikáciách, vrátane Vášho dashboardu.
 Otvorte Safari, ak ešte nie je otvorené
 Kliknite na Safari > Nastavenia (Preferences) a vyberte Súkromie (Privacy)
 Kliknite na Ďalšie
 Vyberte jednu alebo viac stránok, ktoré ukladajú cookies a potom kliknite na Odstrániť alebo Odstrániť všetky
 Potom čo budete hotoví s odstraňovaním stránok, kliknite na Ukončiť
Firefox: Na odstránenie všetkých cookies uložených na Vašom počítači:
Vo vrchnej časti okna Firefox, kliknite na Firefox tlačítko, potom na História a vyberte možnosť Vymazať históriu.
 Ako časové obdobie zvoľte Všetko.
 Kliknite na šípku vedľa Detaily na rozbalenie zoznamu histórie.
 Vyberte Cookies a uistite sa, že ostatné položky, ktoré si chcete ponechať nie sú zvolené.

Internet Explorer 9
Otvorte Internet explorer
  Kliknite na “Nástroje”
  Pod položkou “bezpečnosť”, kliknite na “vymazať históriu prehliadania”
  Označte položku “cookies” a kliknite na “vymazať”

Internet Explorer 8
  Kliknite na “Bezpečnosť”
  Zvoľte “Vymazať históriu prehliadania"
  Vyberte cookies a kliknite na Vymazať
  Taktiež môžete použiť mód InPrivate funkciu Internet Exploreru 8, v ktorom môžete prehliadať internet bez zaznamenávania akýchkoľvek informácií z internetu (vrátane cookies). Ak chcete použiť InPrivate mód:
  Kliknite na "Bezpečnosť"
  Vyberte "InPrivate Prehliadanie"

Internet Explorer 7.x
Ukončite Internet Explorer 7 a následne aj všetky okná s Windows Explorerom
Kliknite na Štart, kliknite na Spustiť, napíšte inetcpl.cpl a stlačte ENTER
V ponuke Všeobecné, pod História Prehliadania, kliknite na Vymazať v okne Nastavenia Internetu.
V okne Vymazať históriu prehliadania, kliknite na Vymazať Cookies
V okne Vymazať Cookies, kliknite na Áno

Internet Explorer (všetky ostatné verzie)
Internet Explorer ukladá cookies na rôznych miestach, čo závisí na verzii prehliadača a verzii Vášho Microsoft Windows.
Najjednoduchší spôsob ako ich nájsť a vymazať je zavrieť Internet Explorera použiť Váš prehliadač súborov (ako napríklad Windows Explorer) a hľadať zložku s názvom “cookies”

AOL 8 and 9
Prihláste sa a vyberte Nastavenia v paneli nástrojov. Užívatelia s verziou 9.0 by mali zvoliť záložku Podľa Kategórie a kliknúť na Možnosti Internetu [Webu], zatiaľ čo vo Verzii 8.0 a nižšie kliknúť na Nastavenia Internetu (WWW).
Kliknite na Nastavenia.

Poznámka: Windows Vista má často viac než jedno tlačítko Nastavenia. Kliknite na tlačítko v sekcii História Prehliadania
Kliknite na Zobraziť Súbory. Zobrazí sa zoznam Vašich cookies (spolu s ostatnými dočasnými internetovými súbormi).
  Ak by ste chceli vymazať niektoré z týchto cookies alebo súborov, kliknite na nich pravým tlačítkom a kliknite na Vymazať.

Opera
Ak chcete vymazať všetky cookies na konci každej session, môžete to zvoliť v nastaveniach súkromia pod Nástroje > Nastavenia
Kliknite na Spravovať cookies ak chcete vymazať špecifické cookies alebo cookies zo špecifických domén.
Ak chcete vymazať všetky cookies ihneď,  kliknite na Nástroje a Vymazať osobné dáta
 
 
- Triaba je súčasťou Cint Insight Exchange:
Snažíme sa nerobiť interview s deťmi bez súhlasu rodičov, ale nemôžeme to zaručiť, obzvlášť pri internetovom prieskume, ak nie je internetový klient a prostredie v domácnosti zabezpečené. Zúčastniť sa panelu môžu len jednotlivci od 15 rokov. Je možné, že sa budeme pýtať na vek detí v domácnosti pre prípad, že by bolo možné aby dospelý v domácnosti spravoval projekt týkajúci sa neplnoletých v domácnosti, prípadne aj so vstupom od neplnoletých sprostredkovaným dospelým. V takom prípade nebudeme kontaktovať neplnoletých priamo a bez výslovného súhlasu opatrovateľa alebo dospelého. Webové stránky ktoré spravuje Triaba (vrátane panelových stránok), ako aj stránky nášho partnera CINT majú bezpečnostné opatrenia pre ochranu pred stratou, zneužitím a zmenou informácií ktoré sú pod našou kontrolou. Len zamestnanci s pádnym dôvodom môžu získať prístup k informáciám ktoré ste poskytli, a to len na legitímne účely, ako napríklad analýza dát, kontrola kvality a administratívne účely.

Všetky ankety dodržiavajú Európsky zákon o ochrane údajov a štandardy pre trhový a sociálny prieskum stanovené organizáciou ESOMAR. Vaše odpovede budú analyzované len v anonymnej podobe. Môžete zrušiť registráciu v Triaba paneli kliknutím príslušné tlačidlo vo vašom panelovom účte.

Registrovaná adresa organizácie: Triaba.com, Lyngveien 2b, 1433 Ås, Norway.